Høsten 2017 ble Mjøsen Bo og Habilitering AS del av Ecura Helse og Omsorg AS med ca. 750 ansatte. Ecura tilbyr tjenester innenfor bo- og omsorg, rus, BPA og velferdsteknologi. Les mer på www.ecura.no

Mjøsen Bo og Habilitering tilbyr tjenester innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet.
Dette omfatter blant annet døgnkontinuerlige tjenester i hjemmet og miljøterapeutiske tiltak i barnehager og skoler.

Målgruppen er mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd.