Høsten 2017 ble Mjøsen Bo og Habilitering AS del av Ecura Helse og Omsorg AS med ca. 750 ansatte. Ecura tilbyr tjenester innenfor bo- og omsorg, rus, BPA og velferdsteknologi. Les mer på www.ecura.no