Mjøsen Bo og Habilitering AS har p.t. ca, 95 årsverk fordelt på 150 ansatte. Over 50% av våre fast ansatte har høyere utdanning innen helse -, sosial – eller pedagogiske fag. Øvrig personell har i stor grad fagbrev innen omsorgsarbeid eller er under utdanning.

Vi har også en dyktig vikarstab som bidrar med mange ulike typer kompetanse i vårt miljø.

 

Administrasjon
Administrasjonen i Mjøsen Bo og Habilitering hører til i Storgata 10, i Gjøvik. Administrasjonens hovedoppgave er å utvikle og tilrettelegge i organisasjonen. Herunder økonomi, personal, strategi og teknologi.

Bilde av JonnyJonny Finstad
Fagdirektør Ecura Helse og Omsorg AS / Mjøsen Bo og Habilitering AS
Tlf: 977 64 371
E-post: jonny@mjosen.as

Jonny er medeier i Mjøsen og har vært ansatt siden etableringen i 2007. Jonny har bakgrunn fra Habiliteringstjenesten i Oppland hvor han bl.a. jobbet som Fagutvikler. I tillegg har han vært fagansvarlig ved Ullevålsveien 34 i Oslo Kommune. Han har lang erfaring som kurs – og foredragsholder og brukes ofte på nasjonale seminarer og konferanser. Av formell kompetanse har Jonny bachelorgrad i vernepleie og mastergrad i læring i komplekse systemer. Jonny er også medforfatter av boken “Atferdsavtaler”

 

Oystein_komp3Øystein Storsveen 

Daglig leder
Tlf: 412 31 840
E-post: oystein@mjosen.as

Øystein begynte å arbeide hos Mjøsen i 2013. Øystein har tidligere erfaring som bedriftseier og daglig leder, samt miljøarbeid innen psykiatri. Den formelle kompetansen til Øystein er bachelorgrad i økonomi og ledelse, og et pågående mastegradsstudie mot siviløkonom.