Mjøsen Bo og Habilitering AS har for tiden 14 heldøgnstiltak. Disse er lokalisert på Østlandet.

Vår målgruppe er mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd.

Vi har som målsetting å yte tjenester som samsvarer med de kartlagte behovene personen har, det vedtaket som er fattet av det offentlige, og den faktiske tjenesten personen får.
Vi er opptatt av å ansette personer med høy kompetanse, både formelt og reelt. Vi anvender metodikk i våre tjenester som er anerkjent og dokumentert effektiv.
I tillegg til god omsorg og reflektert praksis, vektlegger vi positive strategier i behandlingen, som innebærer at vi prioriterer programmer som fokuserer på ønsket atferd og bruk av positiv forsterkning som f.eks. atferdsavtaler, struktureringsprogrammer og differensielle forsterkningsprosedyrer.
Alle tiltak som anvendes overfor enkeltpersoner som får tilbud fra Mjøsen Bo og Habilitering er fundamentert i kartlegginger enten det er rettet mot bistandsbehov i dagligdagse gjøremål, motivasjonstiltak (preferansekartlegging) eller reduksjon, endring eller forebygging av utfordrende atferd.

Vi skal til enhver tid følge gjeldende lovverk i utøvelsen av våre tjenester, og dokumentere vår praksis svært detaljert. All dokumentasjon skal oppbevares forsvarlig og gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheter og oppdragsgivere.

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Øystein Storsveen

Mail. oystein.storsveen@ecura.no
Tlf. 41231840