Mjøsen Bo og Habilitering består av geografiske enheter samt enhet for Opplæring & Aktivitet. Enhetsleder har ansvar for personal, drift og kvalitet i sin enhet.

 

 

Anne Bjertnæs

Enhetsleder Hadeland
Tlf: 413 03 777
E-post: anne@mjosen.as

Anne startet som enhetsleder hos Mjøsen Bo og Habilitering mars 2016 med ansvar for enhet Hadeland.
Anne har bred samfunnsfaglig bakgrunn både gjennom utdannelse og jobb. I tillegg er hun utdannet i pedagogikk og offentlig ledelse og administrasjon. Anne har jobbet 11 år som fylkessekretær i Oppland Høyre hvor hun blant annet har hatt ansvaret for oppfølging av foreninger og medlemmer.

 

Espen_komp2litenEspen Saksen
Enhetsleder Toten
Tlf: 456 12 046
E-post: espen@mjosen.as

Espen har jobbet hos oss siden 2009 i flere lederstillinger. Han har bred ledererfaring og er nå ansvarlig for Enhet Opplæring & Aktivitet som er i stor utvikling. I tillegg til å lede virksomheten bidrar også Espen i direkte arbeid med elever ute på skoler. Espen har tidligere  jobbet som ledende miljøterapeut i Ullevålsveien 34 i Oslo kommune. Han er utdannet allmennlærer.