Fagkonsulentene hos Mjøsen Bo og habilitering AS arbeider internt og eksternt med atferdsanalyser, veiledning, kurs og miljøterapi. Våre fagkonsulenter bidrar med høy kompetanse og utgjør fagspissen i vårt miljø.

 

Bilde av TerjeTerje Fredheim
Fagkonsulent
Tlf: 41219155
E-post: terje@mjosen.as

Terje tiltrådte stillingen som fagkonsulent hos Mjøsen juni 2015, og fullførte sin doktorgrad fra Det Medisinske Fakultet i 2014. Terje har tidligere jobbet blant annet i Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, i Oslo kommune og Sørum kommune. Terje har hatt ulike konsulentoppdrag for Mjøsen Bo og Habilitering siden 2007.  Han er vernepleier og har en mastergrad i læring i komplekse systemer. Terje arbeider primært med veiledning innen atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. I tillegg til kartlegging av behov, veiledning av personalgrupper, utarbeidelse og evaluering av fagtiltak holder han kurs, fagdager, workshop og foredrag. Terje er også medlem i redaksjonen til emaa.no (eMagasin for atferdsanalyse) som er et «grasrotvennlig» tidsskrift for atferdsanalytisk fagstoff.

 

Bilde av Anne LouiseAnne Louise Andersen
Fagkonsulent
Tlf: 41764070
E-post: anne.louise@mjosen.as

Anne Louise begynte i Mjøsen høsten 2013 som enhetsleder for avd Opplæring og aktivitet, og gikk over i rollen som fagkonsulent våren 2015. Hun er vernepleier og fullførte master i Læring i Komplekse systemer ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2011.
Anne Louise har tidligere jobbet i TIPO International som seniorrådgiver og hatt veiledningsansvar for intensiv språkopplæring basert på anvendt atferdsanalyse overfor barn med autisme både i Norge, Sverige og Danmark. Videre har hun arbeidet som sakkyndig i PP-tjenesten og som spesialvernepleier i Habiliteringstjenesten. Anne Louise har spisskompetanse i opplæringsteknikker basert på Precision Teaching og intensiv språkopplæring basert på EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention).