Anbefalte bøker

Atferdsavtaler Atferdsavtaler, B. Holden og J. Finstad (2010).

Kan kjøpes ved å følge denne linken: nordli.no/Atferdsavtaler

Autisme og Atferdsanalyse Autisme og Atferdsanalyse, M. Hernes og K. Larsen (2012).

Kan kjøpes ved å følge denne linken: norli.no/AutismeOgAtferdsanalyse

Skolenekting Skolenekting, B. Holden og J.I. Sållmann (2010).

Kan kjøpes ved å følge denne linken: norli.no/Skolenekting

Utfordrende Atferd og Utviklingshemning Utfordrende atferd og utviklingshemning, B. Holden (2009).

Kan kjøpes ved å følge denne linken: UtfordrendeAtferd