Kontinuerlig kvalitetsforbedring
Mjøsen Bo og Habilitering er opptatt av personlig, faglig og organisasjonsmessig utvikling. Vår viktigste ressurs er våre dyktige ansatte. Derfor er vi opptatt av å sikre at den enkelte får god opplæring. Vi kvalitetssikrer våre tjenester gjennom “på-jobben-veiledning” og sjekklister for å høyne grad av behandlingsintegritet.

Alle nyansatte går gjennom en opplæringspakke over 3 arbeidsdager og gis også kurs/veiledning av våre fagkonsulenter. I tillegg gjennomføres en rekke kurs gjennom hele året for å heve og opprettholde tilstrekkelig kompetanse.

Kurs og kompetanseheving
Du vil som ansatt i Mjøsen Bo og Habilitering bli del av et fagmiljø som bl.a. organiserer følgende:

 • Faste veiledningsmøter på det tjenestestedet du jobber
 • Jevnlige workshops
 • Kurs i målrettet miljøarbeid og grunnprinsipper i anvendt atferdsanalyse
 • Kurs i legemiddelhåndtering
 • Kurs i forebygging og skadeavvergende teknikker
 • Muligheter for deltagelse på eksterne kurs som er relevante for de tjenestene vi gir

Våre turnusformer
I Mjøsen Bo og Habilitering opererer vi  med to forskjellige turnusformer: Medlever og ordinærturnus.

Som ansatt i vår boligtjeneste vil du være knyttet til én av disse turnusformene.

Ordinærturnus er dag, aften og nattarbeid i variasjon.
Hovedtrekk i reglement for fast ansatt i 100% stilling:

 • Ordinær arbeidstid er i snitt 35,5 time pr uke
 • Langvakter kan arbeides på inntil 12,5 timer
 • Det arbeides normalt hver 4. helg.

Medleverturnus er døgnbasert arbeid over 1-3 døgn, som innebærer overnatting i vår bolig.
Hovedtrekk i reglement for fast ansatt i 100% stilling:

 • 48 timer (2 døgn) pr uke i snitt
 • 14 aktive timer og 10 passive timer pr døgn. Alle timer regnes som arbeidstid.
 • Det arbeides normalt hver 4. helg.

Tilkallingsvikarera ansettes som medlevere og kan ta på seg ledige vakter innenfor begge turnusformer.