Mjøsen Bo og Habilitering tilbyr kurspakker innen innen målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Våre kurs og workshops passer for både små og store personalgrupper innen følgende tema:

 • Målrettet miljøarbeid (1 eller 2 dager). Inneholder gjennomgang av arbeidsprosesser, grunnlagsarbeid og innføring i anvendt atferdsanalyse.
 • Atferdsavtaler
 • Struktureringsprogrammer
 • Samhandlingsteknikker
 • Kartlegging, analyse og endring av voldelig atferd
 • Forebygging av skadevoldende atferd gjennom f.eks. differensiell forsterkning av annen atferd (DRO) eller andre varianter av differensiell forsterkning (DRA, DRI etc.)
 • Skadeavvergingstiltak
 • Fagadministrasjon
 • Picture exchange communication system  (PECS)
 • Motivasjon (sett fra et vitenskapelig/atferdsanalytisk perspektiv)
 • Utfordrende atferd
 • 1-3 timers kurs/foredrag om samarbeid med fastleger

For mer informasjon ta kontakt med fagleder Anne Louise Andersen

Mail. anne.louise.andersen@ecura.no
Tlf. 41764070