Formål
Vårt eksistensgrunnlag er behovet det offentlige og private har for å ivareta og behandle mennesker med komplekse utfordringer. Mjøsen Bo og Habilitering som spesialist på anvendt atferdsanalyse vil kunne effektivisere og avlaste oppdragsgiver, med overordnet mål å forbedre livskvaliteten til han eller hun som mottar tjenesten.

Visjon
Vi skal være Norges fremste kompetanseleverandør innenfor metodikk basert på anvendt atferdsanalyse, med fokus på langtidseffekt i livskvalitet og samfunnsøkonomi

Verdier 
Vi bygger vår virksomhet rundt fem kjerneverdier som setter tjenestemottaker, oppdragsgiver og ansatte i fokus.

Disse er:

  • Behandlingsintegritet– fokus er samsvar mellom planlagte og utførte tjenester
  • Respekt– likeverd i kommunikasjon og samhandling
  • Målrettet– våre mål og resultater skal gi merverdi for tjenestemottaker og oppdragsgiver
  • Kvalitet– vi gir tjenester forankret i kunnskapsbasert forskning.
  • Trygghet– vi tilrettelegger for oversiktlige og forutsigbare rammer i vårt miljø