I løpet av høsten 2017 har Mjøsen Bo og Habilitering AS blitt del av Ecura Helse og Omsorg AS med ca. 550 ansatte. Ecura tilbyr tjenester innenfor bo- og omsorg, rus, BPA og velferdsteknologi. Les mer på www.ecura.no

Våre tjenester
Mjøsen Bo og Habilitering tilbyr tjenester innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet.
Dette omfatter blant annet døgnkontinuerlige tjenester i hjemmet og miljøterapeutiske tiltak i barnehager og skoler.

Målgruppen er mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd.

Historikk og dagens status
Mjøsen Bo og Habilitering AS ble etablert november 2007 for drift av døgnkontinuerlig omsorgsbolig på Toten. Siden oppstart har både tjenesteomfang og bemanning økt gradvis.
I 2012 ble enhet opplæring & aktivitet (O&A) etablert med hensikt å kunne yte miljøterapeutiske tjenester innen skole, kurs, leksehjelp, tidligintervensjon samt veiledning rettet mot det offentlige i å etablere og drifte omsorgsboliger. Enhet O&A har pr. i dag aktive tjenester som strekker seg fra Gjøvik og ned til Drammensdistriktet.

Pr. i dag har organisasjonen i alt 150 ansatte fordelt på ca. 95 årsverk.