Høsten 2017 ble Mjøsen Bo og Habilitering AS del av Ecura Helse og Omsorg AS med ca. 750 ansatte. Ecura tilbyr tjenester innenfor bo- og omsorg, rus, BPA og velferdsteknologi. Les mer på www.ecura.no

Våre tjenester
Mjøsen Bo og Habilitering tilbyr tjenester innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet.
Dette omfatter blant annet døgnkontinuerlige tjenester i hjemmet og miljøterapeutiske tiltak i barnehager og skoler.

Målgruppen er mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd.

Historikk og dagens status
Mjøsen Bo og Habilitering AS ble etablert november 2007 for drift av døgnkontinuerlig omsorgsbolig på Toten. Siden oppstart har både tjenesteomfang og bemanning økt gradvis.
I 2012 etablerte vi en egen skole- og barnevernsavdeling som har som formål å yte miljøterapeutiske tjenester innenfor skole og barnevern.  Denne enheten har pr. i dag aktive tjenester spredt over store deler av Østlandet. I tillegg tilbyr vi i dag avlastning på vårt flotte dagsenter på Toten, i tillegg til kurs innenfor de områdene vi har spisskompetanse på.

Pr. i dag har organisasjonen i alt 200 ansatte fordelt på ca. 130 årsverk.