Mjøsen Bo og habilitering AS har veiledere i enhet Opplæring & Aktivitet som arbeider med intern og ekstern veiledning i atferdsanalytiske tiltak.

 

 

LeneDegvold_kompLene Degvold
Veileder i Opplæring & Aktivitet
Tlf: 95965401
E-post: lene@mjosen.as 

Lene er utdannet vernepleier og har jobbet hos oss siden 2009. Hun begynte som vernepleier i bolig hvor hun jobbet frem til 2013, deretter i avdelingen Opplæring & Aktivitet. I 2015 ble Lene ansatt i stilling som veileder.  Lenes primære oppgaver er å utarbeide samt implementere atferdsanalytiske tiltak ovenfor enkeltpersoner i skole og bolig. Hun veileder personell, foreldre og andre nærpersoner i å kunne drive effektiv atferdsbehandling og opplæring.