Mjøsen Bo og Habilitering tilbyr konsulent- og veiledningstjenester både på individ– og systemnivå.

På individnivå gir vi praktisk veiledning rettet mot barn, ungdom og voksne som av ulike årsaker trenger spesiell tilrettelegging. De typiske utfordringene vi har kompetanse til å bistå i er blant annet skolenekting og vanskeligheter med å strukturere egen hverdag (fremmøte, lekser, holde avtaler med foreldre etc.). I tillegg har vi høy kompetanse på innlæring av talespråk, leseopplæring, reduksjon i utfordrende atferd og etablering av sosiale ferdigheter slik at man enklere kan tilpasse seg de krav og forventninger omgivelsene har til den enkelte.

Både skoler, barnehager, habiliteringstjenester og foreldre kan ta kontakt for å få mer informasjon om hva vi kan hjelpe med.

På systemnivå har vi gjennomført flere prosjekter rettet mot å kvalitetssikre og målrette tjenesteytingen i f.eks. kommunale virksomheter innen PPT og tilrettelagte tjenester. Vi fokuserer da på å kartlegge tjenestenes kompetanse og initierer tiltak slik at dette kan bedres. Det er ofte bistand innen kompetanseheving hos de ansatte på målrettet miljøarbeid, fagadministrasjon (informasjonsflyt) og kvalitetssikring av f.eks. behandlingsintegritet.

Vi har flere store oppdragsgivere, som f.eks. Drammen kommune, Ås kommune og Alna bydel i Oslo. Våre ansatte med lang erfaring og kompetanse på disse områdene deltar sammen med den lokale ledelse/fagpersoner slik at verktøyene blir implementert i praksis.

For mer informasjon, ta direkte kontakt med Terje Fredheim eller Jonny Finstad